Bao phí Daibiki và phí gửi xe mát (2~10 độ)
Tiếng Việt
  • Tiếng Việt
  • 日本語
Bao phí Daibiki và phí gửi xe mát (2~10 độ)
Giỏ hàng 0

Bia, rượu, đồ uống có cồn

Luật pháp cấm người dưới 20 tuổi mua và tiêu thụ đồ uống có cồn.  Khách hàng cần xác minh độ tuổi để mua đồ uống có cồn.
Đối với sản phẩm là rượu vang, màu sắc, thiết kế của nhãn dán và nắp niêm phong có thể thay đổi. Ngoài ra, trường hợp trong sản phẩm không liệt kê, số năm tuổi thực tế của sản phẩm có thể khác với hình ảnh.